Văn bản

Quy chế tổ chức và hoạt động

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI (Ban hành kèm theo Quyết định số 789/QĐ-ĐHTM ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)

Số kí hiệu 789/QĐ-ĐHTM
Ngày ban hành 25/09/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Văn bản quản lý cấp trường
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Nhà nước
Người ký Admin

 File đính kèm

Văn bản mới

1023/QĐ-ĐHTM

Quy định chế độ làm việc của giảng viên

Lượt xem:853 | lượt tải:741

580/QĐ-ĐHTM

Quy định đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức Trường ĐHTM

Lượt xem:368 | lượt tải:942

568/QĐ-ĐHTM

Quy định về nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động trong Trường ĐHTM

Lượt xem:370 | lượt tải:331

195/QĐ-ĐHTM

Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:727 | lượt tải:7131

196 /QĐ-ĐHTM

Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trong Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:1476 | lượt tải:909
Tìm kiếm văn bản
, . : 60