Văn bản

Luật Bảo hiểm xã hội

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Số kí hiệu 58/2014/QH13
Ngày ban hành 19/11/2014
Ngày bắt đầu hiệu lực 31/10/2016
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Văn bản quản lý nhà nước
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Nhà nước
Người ký Admin

 File đính kèm

Văn bản mới

1023/QĐ-ĐHTM

Quy định chế độ làm việc của giảng viên

Lượt xem:848 | lượt tải:740

580/QĐ-ĐHTM

Quy định đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức Trường ĐHTM

Lượt xem:368 | lượt tải:941

568/QĐ-ĐHTM

Quy định về nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động trong Trường ĐHTM

Lượt xem:369 | lượt tải:331

195/QĐ-ĐHTM

Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:727 | lượt tải:7131

196 /QĐ-ĐHTM

Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trong Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:1473 | lượt tải:908
Tìm kiếm văn bản
, . : 60